Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
3689-SYT-NVY 
Ban hành:
20/11/2023 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại (K/G: TT KSBT, TTYT HUYỆN, THỊ, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video