Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
3688-SYT-TTRA 
Ban hành:
20/11/2023 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phát động và tuyên truyền cho Cuôc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (K/G: CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ) 
Ảnh
Video