Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
2123-QD-SYT 
Ban hành:
15/11/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cấp giấy CN đủ điều kiện KD dược (K/G: PYT HUYỆN, THỊ, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video