Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1529/SYT-VP 
Ban hành:
25/05/2023 
Người ký:
Huỳnh Minh Chín 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thực hiện quy định trong công tác đào tạo liên tục. Kg: Các đơn vị TT; các cơ sở y tế 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video