Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
37/KH-SYT 
Ban hành:
25/05/2023 
Người ký:
Quách Trung Nguyên 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Kế hoạch trưng tập, luân chuyển CCVC ngành Y tế. Kg: Các đơn vị TT Sở 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video