Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
845/SYT-VP 
Ban hành:
24/03/2023 
Người ký:
Quách Trung Nguyên 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản xây dựng Nghị quyết (Điều dưỡng-Hộ sinh). Kg: Các đơn vị TT Sở 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video