Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
842/SYT-NVY 
Ban hành:
24/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Ảnh
Video