Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
839-QD-SYT 
Ban hành:
23/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (K/G: PYT HUYỆN, THỊ, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video