Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
796-QD-SYT 
Ban hành:
15/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cấp Chứng chỉ HN dược 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video