Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
721-SYT-TTRA 
Ban hành:
15/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
thực hiện kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của KTNN, TTCP, Bộ, ngành TW & ĐP (K/G: Các đơn vị y tế công lập) 
Ảnh
Video