Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
720-SYT-NVY 
Ban hành:
15/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
khảo sát thực trạng chăm sóc sức khỏe tân thần (K/G: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh) 
Ảnh
Video