Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
717-SYT-NVY 
Ban hành:
15/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
hỗ trợ công tác y tế họp mặt KN 92 năm ngày TL ĐTNCSHCM (K.g: TTYT DẦU TIẾNG, BVDK CAO SU DẦU TIẾNG) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video