Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
794/QĐ_SYT 
Ban hành:
14/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về việc giảm giá thuốc trúng thầu Duratocin 100mcg (Carbetocin) (STT HSMT 181) của Gói thầu cung cấp thuốc Generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021-2023  
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video