Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
345-SYT-KHTC 
Ban hành:
09/02/2023 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
đề xuất nhu cầu xin nhận viện trợ từ Chương trình GGP của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh (K/g: các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video