Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
16-SYT-DVMTTT 
Ban hành:
09/02/2023 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
chấp thuận điều điều tiết thuốc Cefovidi (Cefotaxim 1g), Tenafotin 2000 (Cefoxitin 2g), Zoximcef 1 g (Ceftizoxim 1g) giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng và Trung tâm Y tế Bàu Bàng (K/g: BV PHCN, TTYT BÀU BÀNG, CTCP DƯỢC VIDIPHA, CTCP Y DƯỢC VSK, CTCP DƯỢC PHẨM SAGOPHAR ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video