Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
343/SYT-VP 
Ban hành:
08/02/2023 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phúc đáp CV số 07/Ttr-TTYT ngày 03/02/2023của TTYT Dầu Tiếng (K/g:TTYT Dầu Tiếng) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video