Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
342/SYT-VP 
Ban hành:
08/02/2023 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ thuê nhà và hỗ trợ khác (K/g: Các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video