Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
173-SYT-VP 
Ban hành:
19/01/2023 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đăng ký mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2023 (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Ảnh
Video