Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
169-SYT-NVD 
Ban hành:
19/01/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phúc đáp phê duyệt danh mục sắm hóa chất xét nghiệm theo máy cho Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên năm 2022 - 2023 (K/g: TTYT TÂN UYÊN ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video