Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
1249-QD-SYT 
Ban hành:
22/09/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Ban hành chức năng, nhiệm vụ của hội đồng thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo của tỉnh Bình Dương (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video