Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2634/SYT-VP 
Ban hành:
21/09/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
thỏa thuận hoạt động của các TYT lưu động trên địa bàn TP Dĩ An (lần 4) (K/g: TTYT Dĩ An) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video