Văn bản Chỉ đạo điều hành
CT 
Số Ký hiệu:
16/CT-TTg 
Ban hành:
20/09/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video