Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2644/SYT-VP 
Ban hành:
21/09/2022 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
báo cáo phục vụ đánh giá kết quả triển khai NGhị định số 111/2017/ND0-CP của Chính phủ (K/g: Các đơn vị trực thuộc; các BV ngoài Công lập) 
Ảnh
Video