Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2172/SYT-KHTC 
Ban hành:
04/08/2022 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
rà soát dự toán giao năm 2022 (K/g: Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video