Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2183/SYT-VP 
Ban hành:
05/08/2022 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
không thỏa thuận cử viên chức đi học (K/g: TTYT Dĩ An) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video