Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
980/QĐ-SYT 
Ban hành:
26/07/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD dược (K/g: PYT huyện, thị,TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video