Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1870/SYT-NVD 
Ban hành:
06/07/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Xin ý kiến chuyển mục đích sử dụng thuốc PC dịch Covid-19 nguồn NSNN (K/g: TTYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video