Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
3244/UBND-VX 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam. 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video