Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
813-QD-SYT 
Ban hành:
23/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về việc cập nhật thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu 03 mặt hàng thuốc Aminic (Acid amin*- 10%-200ml) (STT HSMT 22), thuốc Heparin 25.000UI/5ml (STT HSMT 466) và thuốc Nimotop (Nimodipin) (STT HSMT 726) trúng thầu của Gói thầu cung cấp thuốc Generic cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2021-2023 (K/g: các đơn vị mua thuốc tập trung)  
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video