Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1726-SYT-NVY 
Ban hành:
23/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai thực hiện công điện số 815/VĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế (K/g: TT KSBT, TTYT huyện, thị, tp, các cơ sở KCB ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video