Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
804-QD-SYT 
Ban hành:
23/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
hủy kết quả lựa chọn nhà thầu mặt hàng thuốc zodalan ( HSMT 658) cũa gói thầu cung cấp thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh BD năm 2021-2023 (K/g: các đơn vị mua thuốc tập trung) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video