WHO CÔNG BỐ 10 BỆNH DỊCH NGUY HIỂM NHẤT THẾ GIỚI 
Trong phiên họp đánh giá thường niên của WHO diễn ra trong 2 ngày 06-07/02/2018 vừa qua, các chuyên gia đã đưa ra danh sách 10 dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới dựa trên tốc độ lây truyền, mức độ ảnh ...
LIÊN KẾT
Ảnh
Video