Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 27/05/2019, 09:00
BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/06/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/05/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/06/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Bo sung Lich So Y te T05 27-05 den 01-06-2019.signed.pdf


Thứ ba 28/5/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp thống nhất triển khai chương trình QMS tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV; TT.CSSKSS, GĐ và TP/phụ trách XN tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 30/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật BHYT.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ, BVĐK tỉnh, BV.PHCN, BV.YHCT, BVĐK CS Dầu Tiếng, BVĐK Mỹ Phước, BV Medic BD, TTYT TDM, Dĩ An.
 * Địa điểm: Ks A25, 145 Lê Thị Riêng, Q1 - TP.HCM.
 Xe : đi chung xe các đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

 

Lượt người xem:  Views:   412
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày