Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 13/05/2019, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/05/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te T05 (tu 13-05 den 19-05-2019).signed.pdf


Thứ hai 13/5/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00:  Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ngành; Bí thư đoàn TN, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng CN SYT; Trưởng các đơn vị trực thuộc (BVĐK tỉnh, TT GĐYK, TTYT Phú Giáo, TTYT Tân Uyên).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng tiếp dân – Sở Y tế
  
4-7 giờ 30 : Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN CT CV khóa 63 năm 2019 (từ 13/5-17/5).
 * Thành phần: ThS Phúc - CV phòng NV.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành- TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :                
  
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế, P. TCCB, TCKT KHTH, NV, Lãnh đạo : TTYTDP, TT. PC HIV/AIDS, TT.GDSK,  TT.PCBXH.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
2-15 giờ 00: Họp Ban công tác biên soạn ngân hàng câu hỏi phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế tỉnh BD năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 407/QĐ-SYT ngày 08/5/2019 (BS Thuận-PGĐ, BS Hùng, Ths Hiền, CN Minh, CN Cường, BVĐK tỉnh, BVPHCN, BV YHCT).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 14/5/2019:
Sáng:
1-9 giờ 30: Dự buổi họp Ban kiểm tra sát hạch Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh BD năm 2019.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế, BS Thuận - PGĐ; BS Hùng - TP. TCCB, Ths Hiền – PTP.NV.
 * Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
  
2-6 giờ 30: Dự lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe:
  
3-8 giờ 00: Đoàn Giám sát của Ban VHXH – HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND8 ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng 2020 (theo lịch HĐND tỉnh).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.KHTH, TCCB, Nghiệp vụ, QLD, QLHN
 * Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế, BS Tài-PTP.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-9 giờ 00: Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà-PGĐ Sở Y tế, P. NV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Dự hội nghị triển khai kết quả đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2018 và định hướng năm 2019-2020 (cả ngày).
 * Thành phần: DS Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở Y tế, DS Quốc-TP QLD, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, Lãnh đạo BVQY4.
 * Địa điểm: TP. Cần Thơ.
 * Xe:
  
7-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 2 năm 2019 (Từ 14/5 - 16/5).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TTKN, CCDS-KHHGĐ, TTCSSKSS, PA.03.
 * Địa điểm: 14-15/5: TP.TDM; 16/5: TX Tân Uyên
 * Xe:
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 15/5/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp tham mưu giải quyết các vấn đề của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần: Sở Tài chính, BHXH, BVĐK tỉnh, Ban BVCSSKCB tỉnh, Sở Y tế (BS Thuận, BS Tài).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P. QLD, QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế; BS Hùng –TP TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo-Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 4/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018)
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
  
Thứ năm 16/5/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và chương trình trồng cây xanh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
2-7 giờ 30: Tham dự Phiên họp lần thứ 32 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận).
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh - Tầng 15 tháp B - TTHC.
  
3-9 giờ 30: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh - Tầng 15 tháp B - TTHC.
  
4-10 giờ 30: Dự chương trình trồng cây xanh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Công viên Trung tâm Thành phố Mới BD.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và công bố quyết định cho phép đào tạo Đại học Ngành Dược tại trường ĐH KTKT Bình Dương.
 * Thành phần: BS Nguyễn Ngọc Hùng- TP TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật BD.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 * Thành phần: P. QLHN: BS Đạt; BS Tâm; PYT TX Dĩ An, Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An, Thuận An.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
  
Thứ sáu 17/5/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên: Trung tâm kiểm nghiệm.
 * Thành phần: BS Nguyễn Tấn Hùng PBT Đảng ủy, UBKT theo QĐ
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép ĐĐKKDD, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P. QLHN: BS Đạt, DS Trang, PYT TP. TDM.
 * Địa điểm: TP. TDM.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trung Ngôn - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp mặt nhà khoa học nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế
 * Địa điểm: TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh BD.
  
2-14 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì của Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ - Chánh VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh BD.
  
3-14 giờ 00: Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên: Tỉnh Hội Đông y.
 * Thành phần: BS Nguyễn Tấn Hùng PBT Đảng ủy, UBKT theo QĐ
 * Địa điểm: Tỉnh Hội Đông y.
  
  
  
  
Chủ Nhật 19/5/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự lễ khai mạc giải bóng đá Thành phố mới BD Cúp Becamex IDC lần thứ XIV năm 2019.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Công viên Trung tâm thành phố mới BD.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   728
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày