Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 26/04/2019, 16:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/04/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te T05 29-04 den 04-05-2019.pdf


Thứ hai 29/4/2019:​
Sáng :
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế nghỉ Lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
Thứ ba 30/4/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế nghỉ Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
Thứ tư 01/5/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế nghỉ Lễ kỷ niệm Quốc tế Lao động (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
Thứ năm 02/5/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 63 năm 2019 (Từ ngày 02/5/2019 đến 04/5/2019)                                                                                                                                      
 * Thành phần: Ths Phúc - PNV.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Làm việc với Khoa YTCC - Đại học Y Dược TP.HCM về hỗ trợ sinh viên thực tập tại Bình Dương.                                                                                                                                       
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TT.TTGDSK, TT.PC BXH, TT.PC HIV/AIDS, TTYT DP, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình – Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS BVĐK Tư nhân Bình Dương.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: BVĐK Tư nhân Bình Dương.
  
Thứ sáu 03/5/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo thực trạng và thách thức triển khai Thông tư 39/2017/TT-BYT và giới thiệu khóa đào tạo E-learning của WHO cho tuyến y tế cơ sở.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ths Chinh - P.KHTH.
 * Địa điểm: TP Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Phước.                               
  
2-9 giờ 00: Làm việc về chế độ chính sách tiền lương và hợp đồng lao động, tuyển dụng.                                                                                                                                        
 * Thành phần: P.TCCB, Phụ trách công tác tổ chức, lao động, tiền lương các đơn vị trực thuộc (BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, SKLĐMT, GĐYK, BV.PHCN chuẩn bị báo cáo về trả lương theo hợp đồng lao động).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thẩm định cấp phép cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe :     
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ  - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình – Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS Bệnh viện Van Phúc.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc.
  
Thứ bảy 04/5/2019       
Sáng :
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế đi làm bù (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
2-8 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Họp thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT vốn ngân sách và BHYT.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.TCKT, P.KHTH, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành nhà thuốc tốt
 * Thành phần: P.QLD; P.QLHN; PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phước.                               
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đỗ Minh Nguyệt – TTYT Tp. Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

Lượt người xem:  Views:   920
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày