Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 01/04/2019, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te T04 01-04 den 05-04-2019.pdf


Thứ hai 01/4/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00 : Dự Hội thảo về kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện Luật BHYT và các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung.
 ​* Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NV.
 * Địa điểm: Nhà khách VP Quốc hội, 165 NKKN, Q3, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên.
 * Thành phần: Ths Phúc - NV (Từ ngày 1/4 đến 5/4).
 * Địa điểm: Trường Chính trị.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 02/4/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự (Bs Thuận nghỉ phép).
 * Địa điểm: Sở Nội vụ - Tầng 18, Tháp A - TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019.
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TT.CSSKSS, CCDS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 03/4/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kỳ họp lần thứ Chín (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự (áo sơ mi dài tay, thắt cravat)
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty MP Đông Á.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và kết dư BHYT 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ 254/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Thẩm định trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và kết dư BHYT 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ 254/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: TT.PCBXH.
Thứ năm 04/4/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp về việc tiếp nhận cơ sở 02 Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.TCKT, KHTH, BVĐK tỉnh. Mời dự Sở Nội vụ, KHĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Hội thảo hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất (ngày 4 & 5/4/2019).
 * Thành phần: P.TCKT, Văn phòng (CNTT), TTYT Thuận An, TTYT Tân Uyên, TTYT Bàu Bàng, TTYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng Q3, TP.HCM.
 Xe : Liên hệ đi chung xe các đơn vị.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019.
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TT.CSSKSS, CCDS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở KCB, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường chi phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CĐN, TCCB, TCKT.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
Thứ sáu 05/4/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa X và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lụ c Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác Quý I/2019 - Đảng bộ Sở Y tế.
 * Thành phần: UV.BCH, UV.UBKT Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT Bắc TU, Tân Uyên, Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Bắc TU, Tân Uyên (sáng), Thủ Dầu Một (chiều).
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: P.QLHN, P.NV.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty MP Kanna.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, CĐN, Trưởng các phòng CN, Bs Tân - BVĐK tỉnh, Bs Lê - TTYT Dự phòng, CN Hữu, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   755
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày