Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 15/02/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/02/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te T02 18-02 den 22-02-2019.signed.pdf


Thứ hai 18/02/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lý Kim Nga - TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp góp ý dự thảo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên đề về thực hiện Luật BHYT trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, BHXH tỉnh, Thanh tra, VP, TCCB, KHTH, NV, QLD, QLHN; các Bệnh viện, Trung tâm Y tế được thanh tra (theo Thư mời).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00 : Họp sử dụng nguồn kết dư quỹ KCB năm 2017.
 *Thành phần : Ds Châu - PGĐ Sở, P.KHTH, TCKT, NV. Mời đại diện BHXH tỉnh, Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/02/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30 : Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (khóa X).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm : Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 30: Tiếp Đoàn khảo sát của Kiểm toán Nhà nước Khu vực 4.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Lãnh đạo P.TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán NSNN năm 2018 (từ 19/2 - 22/2/2019 theo Thông báo số 10/TB-SYT ngày 13/02/2019).
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.TCKT, Đại diện Sở Tài chính.
 * Địa điểm: TT.TTGDSK, TTYTDP, TT.PC HIV/AIDS.
  
4-9 giờ 00: Dự lễ Giỗ Đại Danh Y - Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 23.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐN, P.NV dự.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

Thứ tư 20/02/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Làm việc với tập đoàn Viettel - Chi nhánh Bình Dương về triển khai phần mềm Hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, VP, KHTH, NV; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, Đại diện Lãnh đạo và P. KH, CNTT của 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00 : Dự trao quyết định công tác cán bộ tại TTYT TX Bến Cát.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát.
  
3-10 giờ 00 : Dự trao quyết định công tác cán bộ tại TTYT Bàu Bàng.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về y tế trường học năm 2019 (từ ngày 20/02 - 22/02).
 * Thành phần: Thanh tra, TTYTDP, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 2/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
Thứ năm 21/02/2019:
Sáng:
1-7 giờ 00 : Dự Lễ giao quân năm 2019 tại huyện Phú Giáo.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo, KP2, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo.
  
2-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép đủ ĐK đăng ký kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuộc từ dược liệu.
 *Thành phần : P.QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
3-8 giờ 30: Làm việc với sinh viên đào tạo địa chỉ sử dụng của tỉnh.
 * Thành phần: P.TCCB, P.TCKT Sở Y tế, TT.PCBXH
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội thảo phát triển kiến trúc cho Thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, CN Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 22/02/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thống nhất dữ liệu báo cáo thống kê điện tử năm 2018.
 * Thành phần: Theo Công văn 306/SYT-KHTH ngày 12/2/2019 (TTYTDP, TT.PCBXH, TT.PC HIV, TT.SKLĐMT, TT.CSSKSS, TTYT huyện, thị; Phòng Y tế, Bệnh viện ngành, Bệnh viện ngoài công lập)
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00 : Họp mặt báo chí đầu năm xuân Kỷ hợi 2019.
 *Thành phần : Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 *Thành phần : P.QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, TDM.
 Xe :
  
4-7 giờ 30 : Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P.QLD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trung Ngôn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-15 giờ 00: Họp BTV CĐNYT.
 * Thành phần: BTV CĐNYT, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   631
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày