Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 04/05/2018, 16:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2018
Lịch này thay thư mời họp

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

Tải về Lich So Y te T05 07-5 den 11-5-2018.signed.pdf


Thứ hai 07/5/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Họp triển khai chương trình tư vấn của IBM tại Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; CN Minh – Phó Chánh VP; Bs Toàn – P. KHTH; Cán bộ phụ trách CNTT các đơn vị : BVĐK tỉnh; BV YHCT; BV PHCN; TTYT Dầu Tiếng; TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tham gia đoàn giám sát hỗ trợ công tác triển khai Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia của Viện Pasteur (ngày 7- 8/5).
 * Thành phần: Bs Duy - P.NV, TTYT Dự phòng.
 * Địa điểm: Bến Cát, Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Thanh Phi Phượng – TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB, các thành viên theo thư mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp BTC Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Duy - P.NV.
 * Địa điểm: Đài PT-TH Bình Dương.
 
Thứ ba 08/5/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng  Châu – PGĐ Sở; đại diện P. KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Tài nguyên Môi trường.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương về đào tạo nhân viên y tế khu ấp theo Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/03/2013 của Bộ Y tế.
 * Thành phần: P.TCCB, P.TCKT, Bs Vân - BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng năm 2018 (Từ 08-10/5).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, TTKN, CC.ATVSTP, QLTT, Sở Tài chính, PC47, BQL KCN VSIP.
 * Địa điểm: Tx Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế và một số bệnh viện, trung tâm khám bệnh, chữa bệnh (Từ 08-11/5).
 * Thành phần: CN Hải - Thanh tra; Bs Đức - TTYT TDM.
 * Địa điểm: Bắt đầu tại BV Vạn Phúc, TT.CSSKSS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ tư 09/5/2018
Sáng:
1-9 giờ 00: Xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc của Công ty CPDP OPC.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; đại diện P. TCKT, P. QLD và theo thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV, UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 4/2018.
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN theo QĐ 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-13 giờ 30: Kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính Công đoàn CĐCS Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: BTV, UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-14 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo triển khai Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia theo Quyết định 2443/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/4/2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ, TTYT DP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dự phòng.
 
Thứ năm 10/5/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Bs Tài - PTP NV dự.
 * Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT GĐYK.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, TT.CSSKSS, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Thị xã Tân uyên.
 Xe : SKSS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Bùi Thị Kim Vân – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính Công đoàn CĐCS Bệnh viện Vạn Phúc.
 * Thành phần: BTV, UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc.
  
Thứ sáu 11/5/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị triển khai Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – UBND TP TDM.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, Phòng Y tế TP TDM.
 * Địa điểm: TP. TDM.
 * Xe : TTKN.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn các VBPL quản lý hành nghề Y Dược năm 2018.
 * Thành phần: P.QLHN (Bs Tâm, Bs Đạt); P.QLD (Ds Quốc); Thanh tra (Bs Hùng); PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Phương Ngân – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính Công đoàn CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa.
 * Thành phần: BTV, UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
2-13 giờ 30: Kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính Công đoàn CĐCS Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước.
 * Thành phần: BTV, UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước.​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

Lượt người xem:  Views:   1248
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày