Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 20/07/2020, 10:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2020
(Lịch này thay thư mời họp)

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

 

Thứ hai 20/07/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Khai giảng khóa 11, Chương trình đào tạo quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế.
 * Thành phần: TS, BS Nguyễn Hồng Chương-Phó Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
 Xe: cá nhân.
  
3-9 giờ 00: Họp Hội đồng tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo QĐ số 558/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ ba 21/07/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 7/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2030 và tăng cường năng lực mở rộng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế cho HIV/AIDS.
 * Thành phần: ThS Phúc – Phòng NV Y.
 * Địa điểm: Khách sạn Saigon Bamboo, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Xe: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, Văn phòng Sở, Kế hoạch -Tài chính, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Trung tâm tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Phòng PA.03, Bảo hiểm xã hội.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 22/07/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, Văn phòng Sở, Kế hoạch -Tài chính, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Trung tâm tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Phòng PA.03, Bảo hiểm xã hội.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
 Xe:
  
2-08 giờ 30: Nộp hồ sơ dự thi liên thông tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: ThS Hiếu-Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT huyện Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo-Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/07/2020
  
1-8 giờ 30: Họp xem xét phương án liên doanh liên kết khu khám bệnh và điều trị theo yêu cầu tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở; Đại diện LĐ Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Nghiệp vụ Y; Phòng kế hoạch tài chính; Phòng Nghiệp vụ Dược, Văn phòng Sở; Trung tâm Y tế Thuận An (Trung tâm Y tế Thuận An chuyển bị nôi dung).
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động các PK chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY, Phòng Y tế TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, Văn phòng Sở, Kế hoạch -Tài chính, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Trung tâm tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Phòng PA.03, Bảo hiểm xã hội.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Họp ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà-Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A, Ủy ban nhân dân tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân
  
  
6-8 giờ 30: Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS, BS Nguyễn Hồng Chương- PGĐ Sở; ThS Minh-Phó Chánh Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                                 
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Thị Sâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 24/07/2020
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.     
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                                                             

Lượt người xem:  Views:   1080
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày