Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 10/07/2020, 17:00
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/07/2020
(Lịch này thay thư mời họp)

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về (DU THAO) Lich So Y te 13.07 den 17.07.2020.pdf

​Thứ hai 13/07/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 39 - Khóa X mở rộng (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp Hội đồng tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo QĐ số 558/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 13/7 - 15/7/2020).
 * Thành phần: Đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần VII.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
Thứ ba 14/07/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Khảo sát dự án nâng cấp TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Duyệt quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm (kinh phí HIV).
 * Thành phần: CN Cường- PTP- KHTC, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Tuyết Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
2-14 giờ 00: Làm việc với đại diện Sở Thông tin & Truyền thông về việc khảo sát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, Bs Đạt - PTP.NVY, Ds Thúy - PTP NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 15/07/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan hành chính tỉnh (từ ngày 15/7 - 17/7 theo Công văn số 905/SNV-ĐTTTr của Sở Nội vụ).
 * Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, Ds Phương - Phó CTTr,      Ds Thúy - Phó TP NVD.
 * Địa điểm: Trường Chính trị Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Ngọc Hải - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 40- Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 16/07/2020
1-8 giờ 00: Họp xét khen thưởng trong công tác PC dịch Covid.-19.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở chủ trì, các thành viên BCĐ PCD Covid tỉnh (có thư mời), Bs Tài - PTP.NVY, Bs Hùng - CVP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021 (02 ngày 16/7 và 17/7).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy (Tầng 17, Tháp B).
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đợt 2.
 * Thành phần: Thanh tra, NVD, TTKN, QLTT.
 * Địa điểm: TP Thuận An.
 Xe: Cá nhân.                                                          
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                                 
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 17/07/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Thẩm cấp Giấy phép hoạt động các phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Thuận An, Dĩ An.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe:
  
2-7 giờ 30: Tham dự tổng kết lớp NCKH tại BV Hạnh Phúc.   
 * Thành phần: ThS Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: BV Hạnh Phúc.                         
  
3-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 * Thành phần: Đ/c Hồng, Đ/c Giang - CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.     
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

Lượt người xem:  Views:   1475
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày