Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 26/06/2020, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2020
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 29.06 den 04.07.2020.pdf


Thứ hai 29/06/2020:​
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp BCH Đảng bộ Sở Y tế, Nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ Sở Y tế, Nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
Thứ ba 30/06/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo PC dịch Covid-19 xét đề nghị khen thưởng.
 * Thành phần: Thành viên theo QĐ 283/QĐ-UBND tỉnh, VP Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đợt 2 (ngày 30/6 - 01/07).
 * Thành phần: Thanh tra, NVD, TTKN, QLTT.
 * Địa điểm: TP Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn năm 2020.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - PCT, Đ/c Thanh PCN.UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Phương Thảo - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dụ họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh (theo GM 17/GM-HĐND ngày 26/6/2020).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (Tầng 15, Tháp B).
  
Thứ tư 01/07/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp cụm và triển khai công tác nghiệp vụ Thanh tra (1-3/7).
 *Thành phần: Bs Hùng, Ds Phương - Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế Bến Tre.
 Xe: Cá nhân
  
2-7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính (03 ngày: 01-03/7 theo CV số 862/SNV-ĐTBC).
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Tập huấn chương trình QMS (1/7-3/7).
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.KSBT (PC HIV), TT.CSSKSS, Các huyện Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Dầu Tiếng.  
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh (GM số 13/GM-HĐND).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận hoặc Bs Chương - PGĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A - HĐND tỉnh.
  
Thứ năm 02/07/2020
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 03/07/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, TCCĐ CĐCS TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Theo QĐ 27/QĐ-CĐYT.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ cơ sở hành nghề y tư nhân.
 * Thành phần: P.NVY, PYT TDM, Bến Cát.
 * Địa điểm: TDM, Bến Cát.
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 04/07/2020
Sáng: 
1-8 giờ 00: Tập huấn văn bản QPPL về lĩnh vực hành nghề Dược.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra, Phòng Y tế TDM.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.TDM.               
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                          

Lượt người xem:  Views:   1250
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày