Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 17/02/2020, 10:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2020
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 17.02 den 21.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 17/02/2020:
Sáng:​
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 78/QĐ-SYT ngày 31/01/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp Hội đồng kỷ luật viên chức.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 12/02/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Dự cùng Thanh tra tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Thanh tra Chính phủ.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 546/QĐ-TTCP ngày 02/08/2019.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Thanh tra, P.KHTC, P.NVY, P.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 18/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Từ ngày 18/02 - 20/02).
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì (18-21/2).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-7 giờ 00 : Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm tuyến huyện.
 * Thành phần : Bs Tâm - P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, TT.PC HIV
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
 * Đơn vị hỗ trợ xe : Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Đại Hội Chi bộ TT. Giám định Y Khoa nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (28 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một).
  
3-14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
Thứ tư 19/02/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Kiểm soát Bệnh tật nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Bí thư Đ/U, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc của Cty Thiên Dược và Cty Dược phẩm Glomed.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, thư mời
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 20/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Sức khỏe LĐMT nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Bí thư Đ/U, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Sức khỏe LĐMT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 khối cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa xã hội.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, 36 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi, TDM.
Thứ sáu 21/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. PC HIV/AIDS nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Phó BT Đ/U, Chánh TTra.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động KCB, bổ sung DMKT KCB.
 * Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
113 giờ 30: Họp với Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Văn Quang Tân - GĐ BVĐK tỉnh, Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - Phó TB Ban bảo vệ CSSKCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-13 giờ 30: Đại hội chi bộ TT. Pháp Y nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Pháp Y.
  
3-13 giờ 30: Đại Hội Chi bộ Tỉnh hội Đông Y nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Phó BT Đ/U, Chánh TTra.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông Y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

Lượt người xem:  Views:   324
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày