Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 07/02/2020, 18:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/02/2020
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 10.02 den 14.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 10/02/2020:
Sáng:​
18 giờ 30: Giao ban Báo cáo công tác PCD của các huyện thị thành phố qua công tác kiểm tra giám sát và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc TT.KSBT và TK Kiểm soát dịch bệnh CDC (CDC và P. Nghiệp vụ Y chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Từ ngày 10/2 - 14/2: Tiếp Đoàn giám sát của Thanh tra Chính phủ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
  
3-Từ ngày 10/2 - 11/2: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc, TTBYT, vật tư y tế, hóa chất diệt khuẩn trong y tế theo Quyết định số 20/QĐ-BYT.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra.
 * Địa điểm: Các cơ sở SXKD thuốc, TTBYT trên địa bàn tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (theo Lịch của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Danh - GĐ TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
Thứ ba 11/02/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc.
 * Thành phần : Bs Hà - PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
29 giờ 00 : Họp mặt báo chí đầu năm 2020.
 * Thành phần : Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Trung tâm hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 12/02/2020.
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự lễ giao nhận quân năm 2020 huyện Phú Giáo.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo.
 (Trang phục : Áo sơ mi trắng - cà vạt).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 13/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 14/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn giáo và tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 (theo CV của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Gặp gỡ đối thoại giải quyết đơn.
 * Thành phần : Thanh tra, TCCB, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Ttra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm CSSKSS nhiệm kỳ 2020-2022
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường - TT.CSSKSS tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Dự lễ ra mắt BCH CĐCS BVĐK Medic Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 


Lượt người xem:  Views:   533
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày