Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 30/12/2019, 10:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/12/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 30.12 den 03.01.2020.signed.pdf


Thứ hai 30/12/2019:
Sáng:​
1-8 giờ 00 : Dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (ngày 30/12 và sáng 31/12/2019).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở, UV. UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
4-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Theo Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá tình hình triển khai tin học hóa khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, KHTC, Văn phòng và theo Giấy mời số 102/GM-SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - Viễn thông Bình Dương.
  
2-14 giờ 30: Họp thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB, TT. Pháp Y, TT.CSSKSS tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 31/12/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Tiếp tục dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở, UV. UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Họp lấy ý kiến góp ý Ban Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh lý Trang thiết bị y tế TTYT huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: P.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thảo Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30 : Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-15 giờ 00 : Dự Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 12 năm 2019.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
  
4-14 giờ 30 : Họp Ban soạn thảo Đề án "Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh".
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và theo Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 27/12/2019 của GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 01/01/2020.
  
 Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020.
  
Thứ năm 02/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020 dự án Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS (ngày 02/01 và 03/01/2020).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở; TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Khách sạn Hương Giang Resort & Spa, 51 Lê Lợi, TP. Huế.
                                  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị Quân chính Bộ CHQS tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản liên thông theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh.
 

* Thành phần : Đại diện BGĐ Sở, Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, tất cả CBCC Cơ quan Văn phòng Sở Y tế.

(đề nghị CBCC mang theo máy tính xách tay cá nhân để thực hành).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 03/01/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp tổ chức hướng dẫn Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Đại diện lãnh đạo và phòng Tổ chức, Kế toán các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần : ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs. Đạt – PTP NVY, Bs Tâm – CV. NVY, TT CSSKSS.
 * Địa điểm: Các PK chuyên khoa tại Dĩ An và Tp. TDM.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

Lượt người xem:  Views:   397
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày