Lịch làm việc ngày
Thứ 3, Ngày 24/12/2019, 17:00
BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Bo sung lich.signed.pdf


Thứ ba 24/12/2019​
Sáng :
1-9 giờ 00: Họp thương thảo hợp đồng gói thầu mua thuốc biệt dược cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Đơn vị mua thuốc tập trung; Đại diện nhà thầu.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ sáu 27/12/2019
Sáng :
1-8 giờ 30: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc biệt dược năm 2019-2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định; Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tập huấn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Ds Quốc - TP. Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

 

Nơi nhận:

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

TL. GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

Lượt người xem:  Views:   195
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày