Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 16/12/2019, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/12/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 16.12 den 20.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 16/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ : Dự Phiên họp UBND tỉnh (theo GM số 157/GM-UBND ngày 13/12)
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Các phòng Chức năng tổ chức họp đánh giá CBCC năm 2019; Các Tổ Đảng họp xét đánh giá đảng viên năm 2019 (trong ngày).
 * Thành phần, địa điểm : Các phòng, Tổ đảng tự bố trí, sắp xếp.
  
3-8 giờ 00:  Dự kiểm điểm, đánh giá và lấy ý kiến đóng góp cho Bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần : Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 16/12 - 20/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
5-9 giờ 00 : Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm LIFE (Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS).
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Đại diện lãnh đạo NVY, TCCB, NVD, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-9 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
  
7-10 giờ 30 : Họp BCH, Tổ công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần : BCH, Tổ công đoàn.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề YDTN trên địa bàn Bình Dương (từ 16/12 - 20/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1106/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm Pháp Y tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.
  
Thứ ba 17/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 (theo CV 2730-CV/TU và Thông báo số 46-TB/ĐUK).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở; BCH Đảng bộ Sở Y tế; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương.
 Xe : Tự túc.
  
3-9 giờ 00: Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua thuốc theo tên biệt dược năm 2019 - 2021.
 * Thành phần : Đơn vị mua thuốc tập trung, P. NVD.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần : Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
Thứ tư 18/12/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - BT. Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 Xe : Tự túc.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
2-17 giờ 00: Dự lễ Bế mạc Giải bóng đá Truyền hình Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: SVĐ Gò Đậu.
  
Thứ năm 19/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - Thường vụ Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm PC HIV/AIDS.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 1).
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 Xe : Tự túc.
  
3-7 giờ 30: Dự họp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Thứ - CVP (TV. Tổ biên tập văn kiện Đại hội).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát, Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Bến Cát, Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Đức Giang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ sáu 20/12/2019
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - BT. Đảng ủy, Chi ủy và Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị truyền thông kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.TDM.
  
4-9 giờ 00: Dự họp mặt Kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Hội thảo "Hành trình 10 năm đồng hành cùng chương trình Phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam".
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, TT.PC HIV.
 * Địa điểm: Số 17, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : TT.PC HIV.
  
  
6-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Ngọc Hải - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   408
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày