Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 09/12/2019, 09:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

Tải về Lich So Y te 09.12 den 14.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 09/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tiếp đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020.
 * Thành phần: BS Thuận -PGĐ Sở, Bs Hùng-Thanh tra, BS Thấm-CCT CC.DSKHHGĐ;  Phòng TCCB, NVY, KHTC, Văn phòng Sở; Các công chức, viên chức đầu mối công tác thanh niên;
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự họp Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ trì (theo Thư mời số 153/TM-UBND, ngày 5/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 10/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Becamex.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
6-9 giờ 00: Tiếp và trao đổi về việc đầu tư, xây dựng bệnh viện.
 * Thành phần : Ds Châu, P.KHTC, NVY, TCCB, NVD; Cty CP Change until change Nhật Bản.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp kiểm điểm đánh giá tập thể BGĐ TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Bàu Bàng.
Thứ tư 11/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(cả ngày).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 11/12 - 12/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1038/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc 2.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 92/GM-SYT ngày 5/12/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ năm 12/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ : Họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2019 và kết quả thực hiện đề án thành phố thông minh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Ds Châu (BTC Horasis), Bs Thuận, ThS Minh (BĐH và Tổ giúp việc TP thông minh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Cụm thi đua số 3.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn các Khu CN tỉnh.
 
Thứ sáu 13/12/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn công tác Quốc phòng-An ninh và phòng chống khủng bố các cơ sở y tế năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Y tế.
 * Địa điểm: Ks Ninh Kiều 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
 Xe:
  
28 giờ 00: Hội thảo Sơ kết 02 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 * Địa điểm: Ks Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp các cụm thi đua: Xếp loại CĐCS, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Lãnh đạo các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động hành nghề KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: PKĐK Tân Thành - Bình Chuẩn.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                              
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự phúc tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: LĐLĐ tỉnh.
  
4-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Tỉnh hội Đông y.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   485
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày