Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 01/11/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/11/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 04.11 den 08.11.2019.signed.pdf


Thứ hai 04/11/2019:
Sáng:
1-

8 giờ 30:  - Họp BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, P.TCCB.

9 giờ 00:  - Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các Phòng CN.

 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.TCCB Sở Y tế; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp Tổ chuyên gia đấu thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ds Quốc - TP.NVD và Theo QĐ số 45/QĐ-ĐVMTTT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 30: Họp trao đổi về đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống viễn thông phục vụ công tác khám, chẩn đoán bệnh từ xa, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ công tác quản lý điều hành của ngành y tế.
 * Thành phần: Ths Chinh - P.KHTC; Ths Minh - Văn phòng.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
  
Thứ ba 05/11/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP TCCB, ThS Chinh - PTP KHTC.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NVY, ThS Kiều Uyên - GĐ.TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30: Tham dự Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP.NVY, P.TCCB, BVĐK tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, Lý Chính Thắng, TP.HCM.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Bến Cát.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp BTV Đảng ủy Sở Y tế về công tác quy hoạch cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: BTV Đảng ủy, Đ/c Hùng (ĐUV, TP.TCCB), Đ/c Hùng  (ĐUV, CT.CĐN).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ tháng 11/2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ tư 06/11/2019.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị báo cáo viên quý IV/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Trưởng các Phòng CN.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 của Thị xã Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Dĩ An.
 Xe : Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà -  PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NVY, ThS Kiều Uyên - GĐ.TT PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP NVY, ThS Phúc - CV.NVY.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 6/11 - 7/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Dĩ An, Phú Giáo.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ (ngày 6/11), Xe cá nhân (7/11).
  
6-9 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế về công tác hành nghề YDCT, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai VBQPPL về YDCT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt - PTP NVY, Bs Tâm - P.NVY, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế kiểm tra thực tế hồ sơ hành nghề YDCT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt - PTP NVY, Bs Tâm - P.NVY, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 07/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở (Theo QĐ 2526/QĐ-UBND).
 * Địa điểm: Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam (số 33, Đại lộ Tự do - KCN Vietnam - Singapore, Tx Thuận An).
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự họp công bố quyết định thanh tra.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế đi kiểm tra hoạt động hành nghề của một số Phòng chẩn trị YHCT của cơ sở do tôn giáo thành lập.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Các Phòng chẩn trị YHCT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.
 * Thành phần: Thành phần theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 04/11/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp khảo sát nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp phục vụ thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
Thứ sáu 08/11/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung (01 ngày, có giấy mời riêng).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Tài, Ths Phúc - P.Nghiệp vụ; BCH Quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: UBND xã Tái Hòa - Tân Uyên.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe :


5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc


Lượt người xem:  Views:   1109
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày