Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 25/10/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 28.10 den 01.11.2019.signed.pdf


Thứ hai 28/10/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp công tác tổ chức đánh giá nội bộ ISO 9001-2015.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; Đơn vị tư vấn; Tổ công tác thực hiện hệ thống QLCL ISO 9001-2015 Sở Y tế (theo QĐ số 663/QĐ-SYT ngày 9/7/2019).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 29/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị báo cáo viên công tác tuyên giáo công đoàn.
 * Thành phần: BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH, SKCT năm 2019.
 * Thành phần: Theo KH số 28/KH-SYT ngày 22/10/2019.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng, BV Mỹ Phước, TT.KSBT.
 * Xe: BV.YHCT
  
5-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 29/10 - 31/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ 861/QĐ-SYT ngày 30/9/2019.
 * Xe: Đ/c Hậu (29/10); Xe cá nhân (30, 31/10).
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng BCHQS năm 2019
 * Thành phần: ThS Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Sở Khoa học công nghệ.
  
Thứ tư 30/10/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Phòng TCCB, Lãnh đạo và phòng TCHC TTYT huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 94/TB-CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Trung cấp KT&NV Công đoàn Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Imexpharm.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 31/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 (tiếp tục).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH, SKCT năm 2019.
 * Thành phần: Theo KH số 28/KH-SYT ngày 22/10/2019.
 * Địa điểm: BV.YHCT, TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Dự Lễ bế giảng lớp Chuyên viên chính - Khóa 10.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 01/11/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện các Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014, Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến Thông tư số 41/2018/TT-BYT và góp ý dự thảo QCKT địa phương về nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
  
4-8 giờ 00: Tập huấn triển khai hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử cho PKĐK tư nhân và Trạm Y tế công ty, doanh nghiệp.
 * Thành phần: ThS Chinh - P.KHTC; ThS Minh - VP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời 85/TM-SYT.
 * Địa điểm: PKĐK Medic cơ sở 2 (sáng), PKĐK HEPA (chiều).
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe : TTKN


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

Lượt người xem:  Views:   1016
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày