Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 27/09/2019, 16:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/09/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 30.9 den 04.10.2019.pdf


Thứ hai 30/9/2019:​
Sáng:
1-10 giờ 00: Dự họp cho ý kiến thống nhất nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 18, Tháp B).
  
2-8 giờ 00: Trao quyết định nghỉ hưu và phân công cán bộ phụ trách Trung tâm Giám định Y khoa, bàn giao công tác Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-7 giờ 30: Dự thi, nộp tiểu luận cuối khóa - lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính - Khóa 10.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo kết nối chương trình PrEP với tổ chức CBOs tại cộng đồng HIV.
 * Thành phần: ThS Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự bàn giao trụ sở làm việc của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Dân số - KHHGĐ.
  
2-14 giờ 30: Chuẩn bị hạ tầng, thiết bị tập huấn Phần mềm HSSK điện tử.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
3-15 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV CĐNYT, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 01/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống Phần mềm HSSK điện tử của Bộ Y tế chuyển giao.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC, P.NVY và theo Công văn số 2173/SYT-KHTC ngày 18/9/2019.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG Xây dụng Nông thôn mới từ ngày 01/10 đến 04/10.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Theo lịch HĐND tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 01/10 - 03/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/10/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn khai thác công cụ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân qua hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương theo CV 576/STTTT-BCVT ngày 26/9/2019 của Sở TT-TT.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn sử dụng Hệ thống Phần mềm HSSK điện tử của Bộ Y tế chuyển giao.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC, P.NVY và theo Công văn số 2173/SYT-KHTC ngày 18/9/2019.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
4-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV theo Thông tư 28/2018/TT-BYT (02/10 - 04/10).
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 03/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát triển khai chương trình sữa học đường của Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, CN Cường - PTP.KHTC; mời dự Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ sáu 04/10/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Đoàn TN Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp về kiến nghị của Công an tỉnh về xin đất xây dựng khu điều trị riêng biệt cho phạm nhân trại giam Phú Hòa.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu), P.KHTC, P. NVY; Các sở ngành có Giấy mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.
 * Thành phần: Ủy quyền P. Nghiệp vụ Dược dự.
 * Địa điểm: Hội trường lầu 6 (Cơ sở 2), số 333 đường Thuận Giao 16, TX. Thuận An, Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Dự Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: TX Dĩ An.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Tham gia Hội đồng chấm thi Điều dưỡng giỏi tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
8-7 giờ 30: Tập huấn Thẩm định tử vong mẹ cho các tỉnh phía Nam.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Tỉnh Bình Định.
  
  
9-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
11-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 của huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ : Sở kết công tác 9 tháng năm 2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó BT các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lục Duy Lạc

Lượt người xem:  Views:   1061
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày